OPKH

OPKH eli oppilaskunnan hallitus on mukana kehittämässä koulutyötä. Jokainen oppilas on oppilaskunnan jäsen. Oppilaskunnan hallitus valitaan vuosittain vaaleilla.

Jokainen luokka valitsee kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen. Edustajat toimivat yhdyshenkilöinä ja viestinviejinä oppilaskunnan ja koulun henkilöstön välillä. Oppilaskunnan hallitus kerää oppilaiden ideoita koulun toiminnan ja ympäristön parantamiseksi. Oppilaskunta voi myös järjestää kouluvuoden aikana erilaisia teemapäiviä ja kokonaisuuksia. Koulun oppilaskunnan toiminta on ylipormestarin Ruuti – hankkeen periaatteiden mukaista.

Oppilaskunnan toiminta kasvattaa lapsia demokraattiseen toimintaan. Hallituksen jäsenet toimivat tiedon välittäjinä ja aloitteiden kerääjinä. Tärkeää on kuitenkin saada jokainen koulun oppilas ymmärtämään omat mahdollisuutensa koulun toiminnan kehittäjänä.

Oppilaskunnassa opetellaan päätöksentekoprosessia. Oppilaskunnan hallitus saa tarkasteltavakseen luokkien omia sääntöjä ja voi tehdä ehdotuksia kaikille yhteisistä säännöistä. Sen jälkeen hallitus voi esitellä sääntömuutoksia opettajakunnalle ja johtokunnale yhteisesti päätettäviksi.

%d bloggaajaa tykkää tästä: