Pasilan peruskoulun saame-suomiluokka on saanut Vuoden Saamen Kieliteko-palkinnon Saamelaiskäräjiltä ja Saamen kielineuvostolta. Palkinto otettiin vastaan 17. joulukuuta 2019.

Saamen kieliteko- palkinto 2019

Saamen kieliteko-palkinnon tarkoitus on antaa tunnustusta saamenkielisten palvelujen ja saamen kielen aseman edistämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä Suomessa. Palkinnon tarkoitus on kannustaa palkinnon saajaa parantamaan entisestään saamen kielen eteen tehtyä työtä ja kannustaa kaikkia viranomaisia parantamaan saamenkielen asemaa (Samediggi.fi).